"05/05/1986 tarihinde Tavşanlı ilçesinde hava kaç dereceydi?"
"Microsoft ile Apple karşılaştır."
"22 gram Altın"
"Everest'in yüksekliği ile Golden Gate Köprüsünün uzunluğunu karşılaştır?"
"2 Bardak portakal suyu ..."
"2 atm basınç altında su ..."
"ankara ve istanbul'u karşılaştır."
"1.harfi 'i', 3. harfi 't' olan 8 harfli kelimeleri bul."
...gibi daha bir çok arama yapabileceğiniz bir yer var mı? Böyle sorduğumuz sorulara cevap veren bilgisayarlar hep bilim kurgu filmlerinde olmuştur. İşte o bilim kurgu filmlerine ilk adımı Harvard Üniversitesindeki Fizikçi Stephen Wolfram atmış bulunmakta.

WolframAlpha da nedir peki?

15 Mayıs 2009 da kullanıma açılmış olan bir arama motoru. Diyebilirsiniz ki Google üstüne bir arama motoru yapanda kim. Onun üzerine yapılmış bir arama motoru değil kendisi. WolframAlpha Bilişimsel bilgi arama motoru. Nedemek yani bu? Şu demek oluyor ki aramaları rastgele siteler üzerinden değil belirlenmiş kaynaklar üzerinden yapıyor ve bir ansiklopetik cevap karşımıza dönüyor.Elbette Wikipedia GoogleMap gibi bağlantıları sonuçlarında kullanıyor.

Google çöpe mi gidiyor?

Tabi ki de hayır. Her nekadar internet üzerinde "Google'a ezeli rakip","Google Bu teknoloji karşısında Comodore64 gibi kalacak"... gibi şeyler söylensede Google'ın bizde ayrı bir yeri olduğu gibi Stephen Wolfram' da Google ile WolframAlpha'nın farklı kulvarlarda olduğunu beliritiyor. Mesela Ankara ile ilgili hem nüfusunu hava durumunu aratıp hemde sosyal içeriği aratacaksanız bir onda bir bunda mı aratacaz. Buna da cevap hayıır olacak . Yine zeki birileri bunu düşünmüş ve firefox için bu eklentiyi yapmış. Firefox için Google Wolfram|Alpha Eklentisi

Aramalar Nasıl?

Bir kaç arama örneği verelim ve sonuçlarına bakalım(bakmak istediklerinizin üstüne tıklayabilirsiniz.)

Kaynaklar:
 • www.wolframalpha.com
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Wolfram_Alpha
 • http://www.wolframalpha.com/screencast/introducingwolframalpha.html

Eğer bu yazıyı bir şekilde Google'da buldunuz ve şu an sadece Google Önbelleği ile okuyabiliyorsanız demek ki siz de yasaklanma yüzünden Blogger'a ben gibi erişemiyorsunuz. Size Windows ve Pardus için çözümü hemen göstereyim.

/etc/hosts dosyasına ulaşıyoruz Windows için sadece başına c:/windows/system32/drivers/ ekliyoruz.Zaten dosyaların içeriği aynı localhost yazan yerin altına giremediğimiz siteyi ve ip adresini yazıyoruz.

 • 127.0.0.1 localhost pardus
 • 74.125.115.191 www.blogger.com
 • 74.125.115.191 serhatersel.blogspot.com

Maalesef işler düzelene kadar gireceğiniz bloglarıda bu şekilde yazmalısınız.Yani sadece Blogger'ı erişime açmak bir şey kazandırmıyor.

Tamamdır. Eğer kaydetmede bir sorun yaşıyorsanız Windows için dosya özelliklerinden yazmayı açmalısınız. Pardusta Yetkili olarak açarsanız bir sorun yaşamazsınız. Bilgisayarı yeniden başlatmadan hemen Firefox'ta bir sekme açarak Blogger'a dalabilirsiniz.

Düzenleme Sürümü 0.6.0

9.1 Giriş

Bu bölümde test araçlarını yükleyeceğiz."make check" gibi... "Tcl","Expect" ve "DejaGNU", "GCC" ve "Binutils" test takımı için ihtiyaçtır ve Tree ise Udev test takımı tarafından kullanılır.

9.2 Tcl-8.4.16

(Tool Command Language)TCL dilinin tanımlanan anlamsal ve söz dizimi kurallarını izler.

 • tclsh8.4 : Tcl Kabuk Komutu
 • tclsh : tclsh8.4 bağlantısı
 • libtcl8.4.so : Tcl Kütüphanesi

9.3. Expect-5.43.0

Bu paket diğer etkileşimli programlarla mesaj iletişimi gerçekleştirmek için bir program içerir.

 • --with-tcl=/tools/lib64
 • TCL yükleme yerinin tools konumunda olduğundan emin olur.
 • --with-tclinclude=/tools/include
 • Tcl nin dahili başlıklarının nerede bulacağını söyler.Bu seçim "configure" başarısız olduğu şartlardan kaçınır çünkü TCL kaynak dizinin konumu otomatik olarak bulunamaz.
 • expect: bir betiğe göre diğer etkileşimli programlar ile haberleşir.
 • libexpect-5.43.a:C veya C++ dan direk olarak ya da TCL uzantıları ile Expect fonksiyonlarına erişimine izin verilen fonksiyonları barındırır.

9.4. DejaGNU-1.4.4

Diğer programları test etmek için bir çatı içerir.

 • runtest: doğru expect kabuğunu belirleyen ve daha sonra DejaGNU yu çalıştıran bir betik paketidir.

9.5. Tree-1.5.1.1

Bu paket, grafiksel ağaç biçiminde dizin yapısı listeleyen program içerir."Udev" tarafından kullanılır.

 • prefix=/tools
 • "Makefile"daki "/usr"nin varsayılan önekini geçersiz kılar.
 • tree: dizinleri ağaç şeklinde listeleyecek.

Düzenleme Sürümü 0.6.0

8.1. Giriş

Bu bölümde Son sistem paketleri inşası için chroot hiyerarşisinin nasıl olacağına bakacağız.

8.2. E2fsprogs-1.40.4

Dosya sistemi biçimlendirmesini sağlayan programları içerir ext2 dışında ext3 desteği de vardır.

 • --enable-elf-shlibs
 • Bu pakette bazı programların kullandığı paylaşılan kütüphaneleri oluşturur.
 • --disable-evms
 • EVMS(Enterprise Volume Management System) ekletisini devredışı bırakır.Daha fazlası için...
 • install-libs
 • Bu komut sadece e2fsprogs kütüphanleri yükleyecek

8.3. Util-linux-ng-2.14

dosya sistemleri, konsollar, bölümler ve mesajlar ile ilgili çeşitli araçları içerir.

8.4. Sanal Çekirdek Dosya Sistemlerini Bağlama

8.5. Chroot Ortamına Giriş:

Son CLFS sistemini inşa etmeye ve yüklemeye başlamak için chroot ortamına girme zamanı.Root olarak aşağıdaki komutları çalıştırılım:

env komutu için verilen -i seçeneği chroot ortamının tüm değişkenlerini temizleyecektir. Sonra HOME,TERM,PS1 ve PATH değişkenleri tekrar ayarlar. TERM=${TERM} yapımı TERM değişkenini CHROOT içine dışındaki gibi ayarlayacak. Bu değişken vim,less benzeri programları düzgün işletmek için ihtiyaç duyar. Bu noktada CLFS değişkenine ihtiyacımız yok çünkü CLFS dosya sisteminde tüm işler kısıtlanmış olacak. Bu bölümün bundan sonraki bölümündeki tüm komutlar ve bundan sonraki konular "Chroot" ortamı içinden çalışacak. Herhangi bir sebepten dolayı(yeniden başlatmak gibi) bu ortamdan ayrılırsan ilk bağlanan "proc" ve "devpts" dosya sistemlerini bağlamayı ve yüklemeye devam etmeden önce chroot girişi yapmayı unutmayın.

8.6. Sahiplik Değişimi

"/tools" ve "/cross-tools" dizinleri clfs kullanıcı tarafından sahiplikleri vardır. sadece konuk sistem üzerinde bir kullanıcı var.

Komutta kullanılan "0:0", "root:root" yerine geçer çünkü chown, passswd oluşturulana kadar "root" çözememektedir.

8.7. Dizinleri Oluşturma

CLFS dosya sisteminde bazı yapıları oluşturma zamanı. Standart dizin ağacını oluşturalım:

Dizinler varsayılan olarak 755 iziniyle oluşturuldu ama bu bütün dizinler için kabul edilebilir birşey değil. O yüzden yukarıdaki komutlarda "root" kullanıcısının ev dizini ve geçici dosyalar için oluşturulan dizininin izinleri değişitirildi.
Birincisinde diğerlerinin "/root" dizinine giriş yapmasını engelliyoruz.İkincisinde ise "/tmp" ve "/var/tmp" dizinleri için her kullanıcıya yazma izni ama sadece kendi dosyalarını silme izni veriyoruz. Bunu da yapışkan bit(sticky bit=1) ile yapıyoruz.

8.7.1. FHS Uyum Notu

FHS(FileSystem Hierarcy Standart) tabanlı dizin ağacıdır.Buna ek olarak yukarıda oluşturduğumuz ağacı için bu standart "/usr/local/games" ve "/usr/local/share" dizinlerinin varolmasını sart koşar. FHS "/usr/local/share alt dizininin yapısı için tam değildir, bu yüzden biz sadece gerekli dizinleri oluşturduk. Bununla birlikte FHS için bunları oluşturabilirsin..."

8.8. Temel Sembolik Bağlantıları Oluşturma

Bazı programlar henüz olmayan programlar için direk yolları kullanırlar.Bu programları memnun edebilmek için daha sonraki bölümlerde gerçek dosyalar ile yer değiştirecek sembolik bağlantıları oluşturacağız.

8.9. Bayrakları İnşa Et

8.10. Parola(passwd),Grup ve günlük dosyalarını oluşturma

"root" olarak "root" adıyla oturum açabilmek için "/etc/passwd" ve "/etc/group" içerisinde ilgili girdilerin olması gerekmektedir.Aşağıdaki komutla "/etc/passwd" dosyasını oluşturalım:

root için gerçek parola daha sonra atanacak.(x burada yertutucu olarak kullanılır.)

Ekleyebileceğin ek kullanıcılar:
 • bin:x:1:1:bin:/bin:/bin/false
 • daemon:x:2:6:daemon:/sbin:/bin/false
 • adm:x:3:16:adm:/var/adm:/bin/false
 • lp:x:10:9:lp:/var/spool/lp:/bin/false
 • mail:x:30:30:mail:/var/mail:/bin/false
 • news:x:31:31:news:/var/spool/news:/bin/false
 • uucp:x:32:32:uucp:/var/spool/uucp:/bin/false
 • operator:x:50:0:operator:/root:/bin/bash
 • postmaster:x:51:30:postmaster:/var/spool/mail:/bin/false
 • nobody:x:65534:65534:nobody:/:/bin/false

Şimdi "/etc/group" oluşturalım:

Ekleyebileceğin ek gruplar:
 • adm:x:16:root,adm,daemon
 • console:x:17:
 • cdrw:x:18:
 • mail:x:30:mail
 • news:x:31:news
 • uucp:x:32:uucp
 • users:x:1000
 • nogroup:x:65533
 • nobody:x:65534

login,agetty ve init programları gibi programlar günlük dosyaları tutarlar. Kimin, ne zaman işlem yaptığı tutan bu dosyalar oluşmamış ise günlükleme yaılamaz. O yüzden günlük dosyalarımızı oluşturalım ve izinlerini verelim:

"/var/run/utmp" dosyası şu anki oturum açan kullanıcıyı kaydeder. "/var/log/wtmp" dosyası tüm oturum açma ve kapama işlemlerini kaydeder. "/var/log/lastlog" dosyası her kullanıcının açtığı en son oturumu kaydeder."/var/log/btmp" dosyası başarışız girişleri kaydeder.

8.11. Çekirdek Dosya Sistemini Bağlama

yeni oluşturulmuş dizinler üzerinde çekrideğe özgü dosya sistemini bağlıyoruz.

 • can't open /etc/fstab: No such file or directory.
 • mount komutundan sonra böyle bir uyarı ile karşılaşırsanız. "/etc/fstab" henüz oluşturulmamış fakat dosya sistemini doğru şekilde oluşturmak için gerekli değildir. Bu yüzden bu uyarıyı içiniz rahat bir şekilde yoksayabilirsiniz.

Düzenleme Sürümü 0.9.0

6.1. Giriş

Bu bölümde en küçük Linux sistemin nasıl derlenip yüklendiğini göreceğiz.Bu sistem Bölüm-10-Temel Sistem Yazılımlarının Yüklenmesi(Installing Basic System Software) içerisinde son CLFS sistemini oluşturmaya başlamak için yeterli araçları içerir ve sıkışık ortamdan daha fazla kullanıcı rahatlığı sağlayan bir çalışma ortamına izin verecektir. Bu bölümde ki araçlar "/cross-tools" dizinindeki araç zincirini(toolchain) kullanarak çapraz derleme yapar ve daha sonraki CLFS sistemizin kirlenmesinide önlmek için "${CLFS}/tools" dizini altına yükleyecek. Şimdi değişkenimizi kontrol edelim.

Bu bölümde böyle bir hatayla karşılaşırsanız güvenle yokmuş gibi davranabilirsiniz.

configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host. If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.

6.2 Değişkenleri Oluşturma

Bağlayıcılar ve derleyici için hedefe özel değişkenleri atayalım.

6.3. Binutils-2.18

Binutils paketi bağlayıcı,assembler ve nesne dosyaları için diğer araçları içerir.

 • CC="${CC} ${BUILD64}"
 • Derleyiciye 64 bit inşa bayraklarımızı kullanmasını söyler.

6.4. GCC-4.2.4

 • CXX="${CXX} ${BUILD64}"
 • 64 bit bayraklarmızı kullanmamız için C++ derleyicimizi zorlar.
 • --disable-libstdcxx-pch
 • libstdc++ için ön-derleme başlıklarını(PCH) inşa etmez.Çok fazla alan kapladığı için onu kullanmıyoruz.

6.5. Ncurses-5.6

The Ncurses package contains libraries for terminal-independent handling of character screens.

 • --with-shared
 • Ncurses'e paylaşılan kütüphane oluşturmasını söyler.
 • --without-debug
 • İnşanın Debug olmadan yapılmasını söyler.
 • --without-ada
 • Son Sistem inşası sırasında Ada Derleyici kullanılmayacağı için desteğini kaldırır.
 • --enable-overwrite
 • Diğer paketler başarılı bir şekilde Ncurses başlık dosyalarını bulabilmesi için "/tools/include/ncurses" yerine "/tools/include" içerisine yüklemesini söyler.
 • --with-build-cc=gcc
 • Kullanacağımız derleyicinin tipini söyler.

6.6. Bash-3.2

Bourne-Again SHell

 • --without-bash-malloc
 • Bu seçenek "Bash"'in hafıza ayırma fonksiyonunu (malloc) kapatır. "Bash", daha kararlı olan "Glibc" nin "malloc" fonksiyonunu kullanır.

6.7. Bzip2-1.0.4

Sıkıştırma ve açma programları içerir.Metin dosyalarını sıkıştırma geleneksel gzip'e oranla bzip daha iyi bir sıkıştırma sağlar.

6.8. Coreutils-6.9

temel sistem karakteristiklerini ayarlama ve gösterme için araçlar içerir.

6.9. Diffutils-2.8.7

Dizinlerin veya dosyaların arasındaki farkları gösterir.

6.10. Findutils-4.2.32

Dosyaları bulmak için programlar içerir.

6.11. Zlib-1.2.3

Bazı programlar tarafından kullanılan sıkıştırma ve açma programlarını içerir.

6.12. File-4.23

Verilen dosya(lar) tiplerini düzenlemek için araçlar içerir.

6.13. Gawk-3.1.6

Dizge kalıplarını tarama ve işleme dilidir.

6.14. Gettext-0.17

Bu paket ulusal ve yerel uyarlamalar için araçlar içerir.Bunlar programlara NLS(Native Language Support) ile derlenmeye izin verir.

6.15. Grep-2.5.3

Dosyalar arasında arama için program içerir.

 • --disable-perl-regexp
 • Son sistem inşas edildiği zaman çalışmayacak şuan ki sistemde çalışabilir, PERL COMPATIBLE REGULAR EXPRESSION (PCRE) kütüphanesinin bağlantısını almaz.

6.16. Gzip-1.3.12

Dosyaları sıkıştırma ve açma programları içerir.

6.17. Make-3.81

Derleme paketleri için program içerir.

6.18. Patch-2.5.9

Dosyalar arasındaki farkı yama dosyaları ile düzenleyen veya oluşturan programı içerir.

6.19. Sed-4.1.5

bir (stream editor)düzenleyici içerir.

6.20. Tar-1.20

Sıkıştırma programı içerir.

6.21. Texinfo-4.11

Bilgi sayfalarını okuma,yazma ve çevirme için gerekli programları içerir.

6.22. Boot veya Chroot ?

Bu noktadan sonra son sitemizi tamamlamak için iki farklı yolumuz var. Oluşan geçici sistemi kullanarak boot etmeyi sağlamak,Chroot ile sistemi kullanmak. BOOT metodu PowerPC sistemin x86 üzerinden inşa ederken kullanılır, CHROOT olunamaz. CHROOT metodu aynı mimari üzerinde inşa edildiği zaman kullanılır. Bu konu üzerinde şüpheleriniz var ise aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz. Bu size CHROOT metodunu ve ya BOOT metodunu seçmenize yardım edecek.
 • /tools/lib/libc.so.6
 • /tools/lib64/libc.so.6
 • /tools/bin/gcc -v
Biz yola CHROOT ile devam edeceğiz...
Referances...

About

seruhatto