Düzenleme Sürümü 0.9.0

6.1. Giriş

Bu bölümde en küçük Linux sistemin nasıl derlenip yüklendiğini göreceğiz.Bu sistem Bölüm-10-Temel Sistem Yazılımlarının Yüklenmesi(Installing Basic System Software) içerisinde son CLFS sistemini oluşturmaya başlamak için yeterli araçları içerir ve sıkışık ortamdan daha fazla kullanıcı rahatlığı sağlayan bir çalışma ortamına izin verecektir. Bu bölümde ki araçlar "/cross-tools" dizinindeki araç zincirini(toolchain) kullanarak çapraz derleme yapar ve daha sonraki CLFS sistemizin kirlenmesinide önlmek için "${CLFS}/tools" dizini altına yükleyecek. Şimdi değişkenimizi kontrol edelim.

Bu bölümde böyle bir hatayla karşılaşırsanız güvenle yokmuş gibi davranabilirsiniz.

configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use --host. If a cross compiler is detected then cross compile mode will be used.

6.2 Değişkenleri Oluşturma

Bağlayıcılar ve derleyici için hedefe özel değişkenleri atayalım.

6.3. Binutils-2.18

Binutils paketi bağlayıcı,assembler ve nesne dosyaları için diğer araçları içerir.

 • CC="${CC} ${BUILD64}"
 • Derleyiciye 64 bit inşa bayraklarımızı kullanmasını söyler.

6.4. GCC-4.2.4

 • CXX="${CXX} ${BUILD64}"
 • 64 bit bayraklarmızı kullanmamız için C++ derleyicimizi zorlar.
 • --disable-libstdcxx-pch
 • libstdc++ için ön-derleme başlıklarını(PCH) inşa etmez.Çok fazla alan kapladığı için onu kullanmıyoruz.

6.5. Ncurses-5.6

The Ncurses package contains libraries for terminal-independent handling of character screens.

 • --with-shared
 • Ncurses'e paylaşılan kütüphane oluşturmasını söyler.
 • --without-debug
 • İnşanın Debug olmadan yapılmasını söyler.
 • --without-ada
 • Son Sistem inşası sırasında Ada Derleyici kullanılmayacağı için desteğini kaldırır.
 • --enable-overwrite
 • Diğer paketler başarılı bir şekilde Ncurses başlık dosyalarını bulabilmesi için "/tools/include/ncurses" yerine "/tools/include" içerisine yüklemesini söyler.
 • --with-build-cc=gcc
 • Kullanacağımız derleyicinin tipini söyler.

6.6. Bash-3.2

Bourne-Again SHell

 • --without-bash-malloc
 • Bu seçenek "Bash"'in hafıza ayırma fonksiyonunu (malloc) kapatır. "Bash", daha kararlı olan "Glibc" nin "malloc" fonksiyonunu kullanır.

6.7. Bzip2-1.0.4

Sıkıştırma ve açma programları içerir.Metin dosyalarını sıkıştırma geleneksel gzip'e oranla bzip daha iyi bir sıkıştırma sağlar.

6.8. Coreutils-6.9

temel sistem karakteristiklerini ayarlama ve gösterme için araçlar içerir.

6.9. Diffutils-2.8.7

Dizinlerin veya dosyaların arasındaki farkları gösterir.

6.10. Findutils-4.2.32

Dosyaları bulmak için programlar içerir.

6.11. Zlib-1.2.3

Bazı programlar tarafından kullanılan sıkıştırma ve açma programlarını içerir.

6.12. File-4.23

Verilen dosya(lar) tiplerini düzenlemek için araçlar içerir.

6.13. Gawk-3.1.6

Dizge kalıplarını tarama ve işleme dilidir.

6.14. Gettext-0.17

Bu paket ulusal ve yerel uyarlamalar için araçlar içerir.Bunlar programlara NLS(Native Language Support) ile derlenmeye izin verir.

6.15. Grep-2.5.3

Dosyalar arasında arama için program içerir.

 • --disable-perl-regexp
 • Son sistem inşas edildiği zaman çalışmayacak şuan ki sistemde çalışabilir, PERL COMPATIBLE REGULAR EXPRESSION (PCRE) kütüphanesinin bağlantısını almaz.

6.16. Gzip-1.3.12

Dosyaları sıkıştırma ve açma programları içerir.

6.17. Make-3.81

Derleme paketleri için program içerir.

6.18. Patch-2.5.9

Dosyalar arasındaki farkı yama dosyaları ile düzenleyen veya oluşturan programı içerir.

6.19. Sed-4.1.5

bir (stream editor)düzenleyici içerir.

6.20. Tar-1.20

Sıkıştırma programı içerir.

6.21. Texinfo-4.11

Bilgi sayfalarını okuma,yazma ve çevirme için gerekli programları içerir.

6.22. Boot veya Chroot ?

Bu noktadan sonra son sitemizi tamamlamak için iki farklı yolumuz var. Oluşan geçici sistemi kullanarak boot etmeyi sağlamak,Chroot ile sistemi kullanmak. BOOT metodu PowerPC sistemin x86 üzerinden inşa ederken kullanılır, CHROOT olunamaz. CHROOT metodu aynı mimari üzerinde inşa edildiği zaman kullanılır. Bu konu üzerinde şüpheleriniz var ise aşağıdaki komutları deneyebilirsiniz. Bu size CHROOT metodunu ve ya BOOT metodunu seçmenize yardım edecek.
 • /tools/lib/libc.so.6
 • /tools/lib64/libc.so.6
 • /tools/bin/gcc -v
Biz yola CHROOT ile devam edeceğiz...
Referances...

About

seruhatto