Düzenleme Sürümü 0.6.0

9.1 Giriş

Bu bölümde test araçlarını yükleyeceğiz."make check" gibi... "Tcl","Expect" ve "DejaGNU", "GCC" ve "Binutils" test takımı için ihtiyaçtır ve Tree ise Udev test takımı tarafından kullanılır.

9.2 Tcl-8.4.16

(Tool Command Language)TCL dilinin tanımlanan anlamsal ve söz dizimi kurallarını izler.

 • tclsh8.4 : Tcl Kabuk Komutu
 • tclsh : tclsh8.4 bağlantısı
 • libtcl8.4.so : Tcl Kütüphanesi

9.3. Expect-5.43.0

Bu paket diğer etkileşimli programlarla mesaj iletişimi gerçekleştirmek için bir program içerir.

 • --with-tcl=/tools/lib64
 • TCL yükleme yerinin tools konumunda olduğundan emin olur.
 • --with-tclinclude=/tools/include
 • Tcl nin dahili başlıklarının nerede bulacağını söyler.Bu seçim "configure" başarısız olduğu şartlardan kaçınır çünkü TCL kaynak dizinin konumu otomatik olarak bulunamaz.
 • expect: bir betiğe göre diğer etkileşimli programlar ile haberleşir.
 • libexpect-5.43.a:C veya C++ dan direk olarak ya da TCL uzantıları ile Expect fonksiyonlarına erişimine izin verilen fonksiyonları barındırır.

9.4. DejaGNU-1.4.4

Diğer programları test etmek için bir çatı içerir.

 • runtest: doğru expect kabuğunu belirleyen ve daha sonra DejaGNU yu çalıştıran bir betik paketidir.

9.5. Tree-1.5.1.1

Bu paket, grafiksel ağaç biçiminde dizin yapısı listeleyen program içerir."Udev" tarafından kullanılır.

 • prefix=/tools
 • "Makefile"daki "/usr"nin varsayılan önekini geçersiz kılar.
 • tree: dizinleri ağaç şeklinde listeleyecek.

About

seruhatto