Son hazırlıklar:

Çoğu değişkeni birçok kez kullanıyoruz o yuzden bu değişkenlerimiz kontrol etmeliyiz. CLFS değişkenini
echo ${CLFS}
ile yazdırıp /mnt/clfs çıktısı verdiğinden emin olun. eğer istediğimiz cevap değilse şu şekilde yapalım.
export CLFS=/mnt/clfs
install -dv ${CLFS}/tools
CLFS dizini özelliklerini aynısı ile oluşturuyoruz. *su reenter dikkat!'! Cross-Compile Araçlarını bu dizin altına kuracağız.
install -dv ${CLFS}/cross-tools ln -sv ${CLFS}/cross-tools /
CLFS kullanıcısı eklemek root ile bazı işlemleri yapmak çok tehlikeli olabilir. Bu yüzden paket kurulumları için yetkileri kısıtlı bir kullanıcı oluşturup onunla yola devam edeceğiz. Şimdi clfs grubu açıp içine clfs kullanıcısı ekleyecez.
groupadd clfs useradd -s /bin/bash -g clfs -d /home/clfs clfs mkdir -pv /home/clfs chown -v clfs:clfs /home/clfs
-s /bin/bash : clfs kullanıcısı için varsayılan kabuk komutlarını atar. -g clfs : clfs grubuna clfs kullanıcısı ekler. clfs kullanıcısına parola için
passwd clfs
aşağıdaki dizinlere sahipliğini atıyoruz.
chown -v clfs ${CLFS}/tools chown -v clfs ${CLFS}/cross-tools chown -v clfs ${CLFS}/sources su - clfs
Artık Clfs kullanıcı ile oturum açtık. Artık Bundan sonra clfs kullanıcı ile yola devam ediyoruz. Çevresel Ayarları Düzenlemek: bash_profile ile bize gerekli olan değişkenler atanacak.
exec env -i HOME=${HOME} TERM=${TERM} PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
bashrc dosyasını oluşturuyoruz.
set +h umask 022 CLFS=/mnt/clfs LC_ALL=POSIX PATH=/cross-tools/bin:/bin:/usr/bin export CLFS LC_ALL PATH
umask ile oluşturduğumuz dosyaların gerekli izinlerde olması sağlanacak.
İlgili Kaynaklar
LFS Ana Sitesi

About

seruhatto